Deprecated: Non-static method Account::getLangId() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/zielonawie/domains/zielonawiedza.pl/lib/actioncontroller.php on line 53

Deprecated: Non-static method Account::getLang() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/zielonawie/domains/zielonawiedza.pl/app/models/account.php on line 63
Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Projekt Fundacji Ziemia i Ludzie

Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w projekcie edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju pt. „Zielona Wiedza dla UTW”

WYKŁADY

TEMAT WYKŁADU

Zrównoważony rozwój – szansa i konieczność dla Ziemi i każdego z nas.

 

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE
Założenia merytoryczne dla wykładu zostały opracowane przez Partnera Merytorycznego Projektu - Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym - i zakładają:


• intuicyjne omówienie definicji i zakresu zagadnień zrównoważonego rozwoju, uświadomienie
przenikania się i łączenia procesów z obszaru środowiska, społeczeństwa i gospodarki


• praktyczne podejście do zagadnienia, podkreślające wpływ jednostki na procesy zachodzące w
otaczającym je środowisku, poparte przykładami pochodzącymi z otaczającej nas rzeczywistości


• wskazanie na źródła wiedzy i możliwość zdobycia informacji w dostępnych źródłach, w tym w Internecie


• włączenie Słuchaczy do udziału w wykładzie i wymianę doświadczeń i opinii na temat świadomego uczestnictwa w procesach społecznych i ekonomicznych


• zachęcenie do przekazywania wiedzy w ramach rodziny i do realizacji wspólnych działań, w tym w kontaktach dziadkowie – wnuczkowie

 

WYKŁADOWCY
Na poszczególnych Uniwersytetach wykładowcami będą pracownicy akademiccy z całej Polski, rekomendowani przez Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym.


Przedstawią oni specjalnie przygotowany dla UTW materiał wykładowy w postaci prezentacji, konsultowany i akceptowany przez Uniwersyteckie Centrum Badań Na Środowiskiem Przyrodniczym.

 

TERMINY I CZAS TRWANIA WYKŁADU
Terminy wykładów dostosowane są do trwania semestru zimowego i letniego na Uniwersytetach w latach 2012/2013.

 

Termin i czas Wykładu będzie dopasowany do każdego UTW, który zostanie przyjęty do Projektu. Długość wykładu będzie dostosowana do założeń programowych poszczególnych UTW i będzie wynosiła od 1h do 1,5h.

Zarezerwuj Wykład
Strefa dla zarządzających UTW więcej >>>


"Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwosci zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi."