Deprecated: Non-static method Account::getLangId() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/zielonawie/domains/zielonawiedza.pl/lib/actioncontroller.php on line 53

Deprecated: Non-static method Account::getLang() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/zielonawie/domains/zielonawiedza.pl/app/models/account.php on line 63
Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Projekt Fundacji Ziemia i Ludzie

Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w projekcie edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju pt. „Zielona Wiedza dla UTW”

PUBLIKACJA

W ramach projektu przygotowana została specjalna Publikacja dla Słuchaczy, omawiająca w przystępny, popularnonaukowy sposób koncepcję zrównoważonego rozwoju i tematów z nim związanych, które dotyczą każdego z nas.


Publikacja jest nie tylko doskonałym materiałem wykładowym, ale też ciekawą książką z wieloma praktycznym poradami, których skorzystają nie tylko Słuchacze ale też cała ich rodzina.

 

TYTUŁ PUBLIKACJI

PRZYSZŁOŚĆ, JAKIEJ CHCEMY DLA NASZYCH WNUKÓW

 


KONSPEKT PUBLIKACJI

• koncepcja, definicja i cel zrównoważonego rozwoju


• zrównoważony rozwój a środowisko, ekonomia i społeczeństwo


• współczesne zagrożenia związanych ze środowiskiem i rozwojem


• zrównoważony rozwój a życie każdego człowieka - codzienne sytuacje i wybory


• co ja mogę zrobić na rzecz zrównoważonego rozwoju – aktywne postawy proekologiczne


• scenariusze animacyjne „przekaż wiedzę wnuczkom”


• informacje dla liderów UTW: proponowane tematy z zakresu ekorozwoju do wprowadzenia w program UTW, dane adresowe organizacji i jednostek akademickich zaangażowanych w działalność edukacyjną z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

O AUTORACH

Doc. dr Anna Kalinowska – biolog-ekolog. Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym na Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną i zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Autorka wielu publikacji, programów radiowych, filmów i książek z dziedziny ochrony środowiska (m.in. Ekologia – wybór przyszłości, Ekologia – wybór na nowe stulecie), a także podręczników (Na spotkanie różnorodności biologicznej) i książek edukacyjnych dla dzieci (Lato nad Narwią ). Członek wielu krajowych i międzynarodowych ciał doradczych, m.in. rady Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN.

 

Mgr Anna Batorczak – biolog, ekolog. Od wielu lat pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. koordynuje liczne krajowe i międzynarodowe projekty na temat zrównoważonego rozwoju, m. in. edukacji dla osób niepełnosprawnych. Zajmuje się wykorzystaniem multimediów w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, szczególnie internetu i jego zasobów. Prowadzi stronę internetową www.ekoedu.uw.edu.pl. Kończy pracę doktorską na Wydziale Pedagogicznym UW na temat stanu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej w Polsce i Wielkiej Brytanii. Autorka licznych scenariuszy zajęć i opracowań edukacyjnych.

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego działa od 1989 roku. Jego powstanie było efektem rodzącego się w kręgach akademickich przekonania, że skomplikowane problemy środowiska przyrodniczego nie mogą być domeną naukowców tylko jednej dziedziny. Uczenie o środowisku wymaga przedstawienia obrazu w wymiarze nie tylko przyrodniczym: biologicznym czy geologicznym, ale również społecznym, prawnym, ekonomicznym, a nawet etycznym. Naukowcy z Centrum otwarci są nie tylko na pracowników i studentów UW, ale również i na tych, którzy nie są związani ze środowiskiem akademickim, a interesują się naukami przyrodniczymi. Pracownicy jednostki od lat organizują różnego rodzaju wykłady, np. cykl: Zrównoważony Rozwój w teorii i praktyce. Specjalnością Centrum są dziedziny z natury interdyscyplinarne, jak edukacja dla zrównoważonego rozwoju oraz polityka ekologiczna.

Zarezerwuj Wykład
Strefa dla zarządzających UTW więcej >>>


"Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwosci zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi."