Deprecated: Non-static method Account::getLangId() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/zielonawie/domains/zielonawiedza.pl/lib/actioncontroller.php on line 53

Deprecated: Non-static method Account::getLang() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/zielonawie/domains/zielonawiedza.pl/app/models/account.php on line 63
Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Projekt Fundacji Ziemia i Ludzie

Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w projekcie edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju pt. „Zielona Wiedza dla UTW”

O PROJEKCIE

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt edukacyjny „Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” ma na celu aktywizację i wsparcie dla osób starszych, skupionych w lokalnych środowiskach Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Aktywizacja polega na propagowaniu wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju w środowisku UTW i przekonanie Słuchaczy do świadomych zachowań proekologicznych.

 

Idea zrównowazonego rozwoju (ekorozwoju) to założenie stałego postępu gospodarczego i spolecznego, sharmonizowanego ze środowiskiem naturalnym.Każdy z nas jest odpowiedzialny za Ziemię i za to, w jakim stanie przekażemy ją następnym pokoleniom. Koncepcja zrównoważonego rozwoju łączy w sobie tak wiele zagadnień, że jej definicja, choć w zasadzie prosta, nie zawsze trafia do odbiorcy, pozostając zbyt abstrakcyjną i ogólną. Celem Projektu jest nie tylko przybliżenie koncepcji ekorozwoju, ale także pokazanie, że każda jednostka ma wpływ na procesy zachodzące w jej otoczeniu. Nasze codzienne decyzje i zachowania są ważne i wpływają na przyszłość całej Ziemi. Edukacja w zakresie zrównowazonego rozwoju w środowisku Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku daje nadzieję na wykorzystanie olbrzymiego potencjału tej grupy, mogacej bardzo aktywnie wpływać na swoje otoczenie zarówno w kontekście ochrony środowiska jak i rozwoju społecznego i gospodarczego.


Projekt skierowany do środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku finansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Realizuje cele PO FIO związane z aktywizacją osób starszych i integracją międzypokoleniową oraz wspieraniem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska zachęcając Słuchaczy do aktywnego wykorzystania zdobytej wiedzy. Beneficjentami Projektu będzie 20 Uniwersytetów z całej Polski.


Projekt powstał we ścisłej współpracy z przedstawicielami grupy docelowej, w tym Ogólnopolskim Porozumieniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, i dzięki sygnalizowanym przez nich potrzebom został przygotowany w formie stanowiącej wsparcie dla rozwoju tych organizacji oraz odpowiedz na wskazane potrzeby edukacyjne.

 

Honorowy Patronat nad Projektem objął Koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, Prezes UTW SGH, zaś Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym został jego Partnerem Merytorycznym.


DZIAŁANIA PROJEKTU
W ramach Projektu na 20 Uniwersytetach, które zgłoszą się do Projektu, realizowany będzie specjalnie dla nich przygotowany Wykład merytoryczny, dopasowany do formuły programowej Uniwersytetów, omawiający ideę zrównoważonego rozwoju. Wykład nie tylko będzie przybliżał definicję zrownoważonego rozwoju, ale przede wszystkim będzie omawiał to zagadnienie z perspektywy każdego z nas i naszego bezpośredniego wpływu na otaczające nas środowisko.


Wykład będzie realizowany w dwóch turach – 6 Wykładów odbędzie się w semestrze zimowym do końca 2012 roku; 14 Wykładów w semestrze letnim od stycznia do czerwca 2013r.
Czytaj więcej o Wykładzie >>>


Oprócz tego specjalnie dla słuchaczy przygotowana zostanie Publikacja , która zostanie rozdana podczas Wykładów. Treść Publikacji dostępna jest także w Bazie Wiedzy Projektu.
Czytaj więcej o Publikacji >>>

 

Wszystkie materiały merytoryczne: Publikacja oraz Prezentacja wykładowa dostępne będą w Bazie Wiedzy Projektu. Baza Wiedzy zawierać będzie także definicje Zrównoważonego Rozwoju oraz linki do artykułów popularnonaukowych i stron poświęconych tematowi ekorozwoju.
Przejdź do Bazy Wiedzy >>>

 

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU
UTW, które będą chciały wziąć udział w Projekcie mogą zarezerwować Wykład przez moduł rezerwacyjny na stronie www Projektu lub zgłosić się do Organizatorów, podając:


- proponowane dla Wykładu terminy (data, godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia). Im więcej terminow zostanie podane tym większa szansa dopasowania wolnego Wykładowcy


- imię, nazwisko oraz bezpośredni kontakt do osoby odpowiedzialnej z ramienia UTW za udział w Projekcie.
Zgłoszenia będą rozpatrywane w ich kolejności, biorąc pod uwagę dostępność Wykładowców w proponowanym przez UTW terminie.


Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń. Uniwersytety, którym nie uda się dostać do niniejszej edycji Projektu, będą miały pierwszeństwo w udziale w innych projektach z serii Zielona Wiedza dla UTW.

 

WAŻNE TERMINY DLA UTW

Rozpoczęcie Projektu, uruchomienie strony WWW

Rezerwacja Wykładu

Realizacja I tury Wykładu

Realizacja II tury Wykładu

1.08.2012

Od 1.08.2012
do wyczerpania puli

15.09.2012 - 15.12.2012

2.01.2012 - 30.06.2012


 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Fundacja Ziemia i Ludzie
e-mail: biuro@ziemiailudzie.pl
telefon: 22 631 79 80

Zarezerwuj Wykład
Strefa dla zarządzających UTW więcej >>>


"Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwosci zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi."