Deprecated: Non-static method Account::getLangId() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/zielonawie/domains/zielonawiedza.pl/lib/actioncontroller.php on line 53

Deprecated: Non-static method Account::getLang() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/zielonawie/domains/zielonawiedza.pl/app/models/account.php on line 63
Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Projekt Fundacji Ziemia i Ludzie

Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zapraszamy Uniwersytety Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w projekcie edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju pt. „Zielona Wiedza dla UTW”

CERTYFIKATY

UTW PRZYJAZNY ZIEMI
Jednym z celów projektu „Zielona Wiedza dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” jest propagowanie włączenia tematyki zrównoważonego rozwoju do programu akademickiego wszystkich UTW w Polsce. Dlatego każdy Uniwersytet, który weźmie udział w projekcie Zielona Wiedza, otrzyma tytuł i Certyfikat:Certyfikat będzie zaświadczał, że dany UTW jest otwarty na wszelkie inicjatywy proekologiczne i prospołeczne, dzięki którym realizowana będzie idea zrównoważonego rozwoju. Liczymy, że Certyfikowany Uniwersytet będzie kontynuował edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach swojego programu akademickiego. 


Chcemy, aby dzięki realizacji kolejnych projektów z cyklu „Zielona Wiedza”, certyfikat „UTW przyjazny Ziemi” znalazł się na każdym UTW w Polsce  i aby idea ekorozwoju znalazła trwałe miejsce wśród wykładów na UTW.

Zarezerwuj Wykład
Strefa dla zarządzających UTW więcej >>>


"Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwosci zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi."